ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ, Shikshakara Bagge Prabandha in Kannada, Shikshakara Bagge Essay in Kannada

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ:

ಈ ಲೇಖನಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಗೌರವವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೫ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ೨ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು.ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೫ರಂದು ಆಚರಿಸುವರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿಸುವವರು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಲೇಖನಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ:

ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಅವರ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:

 • ಕೋರ್ಸ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು.
 • ಶಿಕ್ಷಕನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಬೋಧನೆಗೆ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.
 • ತರಗತಿಯ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು.
 • ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಜೂತೆಗೆ ಕಲೆ,ಧರ್ಮ,ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು.
 • ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
 • ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇತರರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಕಲು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಹಲಾವರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿವೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ,ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂವಾದಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪುರಾವೆ ಅಧಾರಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ.

ಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವಾಗುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು.ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥವು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಚಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಲಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಲಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ.

ತರಗತಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳು:

 • ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಹಿಸುವುದು.
 • ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೂತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕವೇ ಸರ್ಕಾರ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಶಿಕ್ಷಕರರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡಿಸುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುವುದೆನೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮುಡಿಸುವುದು,ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

FAQ

ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೫,

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಾಲಾಗುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ?

ರಾಷ್ಟೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಯಾರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಸರ್ವೆಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ?

ಆಕ್ಟೋಬರ್‌ ೫,

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳು

Leave a Comment