Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Azadi ka Amrit Mahotsav Speech in Kannada | ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

Azadi ka Amrit Mahotsav Speech in Kannada, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ, azadi ka amrit mahotsav bhashan in kannada, speech about azadi ka amrut mahotsav in kannada

Azadi ka Amrit Mahotsav Speech in Kannada

Azadi ka Amrit Mahotsav Speech in Kannada ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶುಭೋದಯ 

ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ “ಆಜಾದಿಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ” ಎಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 

ದೇಶವು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು “ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡದ ವೀರರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ವಿವಿಧ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ’ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು – ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಲಾಲ್-ಬಾಲ್-ಪಾಲ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ, ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್, ಕರ್ತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಭಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಭಿಕಾ ಜಿ ಕಾಮಾ, ಮತ್ತು ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ತುಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ನಂತರವೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ‘ಆಜಾದಿ ಕೆ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ) ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆಜಾದಿಯವರ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2022 ಕ್ಕೆ 75 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2023 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಜಾದಿಯವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವು “ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಮೃತ” ಎಂದರ್ಥ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವು ಯಾರ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವೈಭವದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ; ಶಾಲೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತರು. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು. ಕೊರೊನಾ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿಯು ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರ ಹಾಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ನಡೆಯಿತು?

1951-52 ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

1951 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು?

1965 ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಬಂಧ

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Related Posts

Leave a comment

1 Comment

  1. Can I simply say what a comfort to uncover a person that truly understands what they are talking about online. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to check this out and understand this side of your story. Its surprising youre not more popular because you definitely have the gift.

close