ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ 208451/-

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ
ವಿಭಾಗ: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ bhagyalaxmi scheme details in kannada

Bhagyalaxmi Scheme Details in Kannada

Bhagyalaxmi Scheme Details in Kannada
Bhagyalaxmi Scheme Details in Kannada

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ :

 • ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
 • ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 • ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
 • ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತನ್ನ ತಾಯಿ/ತಂದೆ/ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

 • ಮಗುವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,000.
 • ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 300 ರಿಂದ ರೂ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1,000 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
 • ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತನ್ನ ತಾಯಿ/ತಂದೆ/ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
 • ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪೋಷಕರು ರೂ. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಸಹಜ ಸಾವಿಗೆ 42,500 ರೂ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರೂ.34, 751 ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಂತರ ಪಾವತಿಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಿರಂತರ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ವರ್ಗ/ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತ
1 ನೇ – 3 ನೇ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.300/-
4 ನೇ ರೂ. 500/-
5 ನೇ ರೂ. 600/-
6-7 ರೂ. 700/-
8 ನೇ ರೂ. 800/-
9-10 ನೇ ರೂ. 1000/-

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ :

 • 31 ಮಾರ್ಚ್ 2006 ರ ನಂತರ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ (BPL) ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜನನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
 • ಹೆಣ್ಣು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕಳಾಗಬಾರದು.
 • ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗನಿರೋಧಕವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಫಲಾನುಭವಿಯು 8 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು 18 ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ವಿವಾಹವಾಗಬಾರದು.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು :

 • ಹುಡುಗಿಯ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
 • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
 • ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳು
 • ಪೋಷಕರ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
 • ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಡ್
 • ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು

ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ :

ಅರ್ಹ ಹುಡುಗಿಯ ಪೋಷಕರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ . ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು:

 1. ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ
 2. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ
 3. NGOಗಳು
 4. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
 5. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು
 6. ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಕ ಲಿಂಕ್ ಗಳು :

ಅದಿಕೃತ pdf ಅರ್ಜಿclick here
ಅದಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ click here

FAQ :

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು ?

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ?

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ?

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪೋಷಕರು ರೂ. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಸಹಜ ಸಾವಿಗೆ 42,500 ರೂ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರೂ.34, 751 ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ?

31 ಮಾರ್ಚ್ 2006 ರ ನಂತರ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ (BPL) ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Leave a Comment