Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Essay On Population Explosion in Kannada | ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಬಂಧ

Essay On Population Explosion in Kannada, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಬಂಧ, janasankya spota essay in kannada, janasankhya spota prabandha in kannada

Essay On Population Explosion in Kannada

Essay On Population Explosion in Kannada
Essay On Population Explosion in Kannada ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸವಕಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಫೋಟ ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದರ್ಥ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅವನತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

 ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ದೇಶದ ಯುವಕರು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೀಮಿತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು

ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ. 1891-1990 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 45.8 ರಿಂದ ಇಳಿಮುಖವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಭಿಯಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜನನ ದರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 2001 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 8.5 ಆಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಡತನ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಡತನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಅನಕ್ಷರತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 60% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಪರಿಸರ ಅವನತಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅರಣ್ಯನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ

ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ತಲಾವಾರು ಭೂಮಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

  • ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಶಿಶು ಮರಣದ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಜನರಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
  • ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
  • ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವು ಸಮಾಜ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.

FAQ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಫೋಟವು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ. 
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು?

ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ ಸಿಟಿ.

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡ ಯಾವುದು?

ಎಷ್ಯಾ(೪ ಬಿಲಿಯನ್)

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಬಂಧ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Related Posts

Leave a comment

close