Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಯೋಜನೆಗಳು | Karnataka Pramuka Nadigalu in Kannada

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಯೋಜನೆಗಳು, karnataka pramuka nadigalu in kannada, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು, Major river projects in Karnataka

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಯೋಜನೆಗಳು | Karnataka Pramuka Nadigalu in Kannada

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಯೋಜನೆಗಳು Karnataka Pramuka Nadigalu in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

Karnataka Pramuka Nadigalu in Kannada

ಕ್ರ.ಸಂಯೋಜನೆಸ್ಥಳಜಿಲ್ಲೆನದಿ
1ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತುಂಗಾ ನದಿ
2ತುಂಗಾ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಾಜನೂರುಶಿವಮೊಗ್ಗತುಂಗಾ ನದಿ
3ಕಬನಿ ಯೋಜನೆಬೀಚನಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರುಕಬಿನಿ
4ನುಗು ಯೋಜನೆಬಿರುವಾಳುಮೈಸೂರುನುಗು
5ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆಹಿಡಕಲ್ಬೆಳಗಾವಿಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ
6ಹಾರಂಗಿ ಯೋಜನೆಹದಗೂರುಕೊಡಗುಹಾರಂಗಿ ನದಿ
7ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಯೋಜನೆಮಾರಿಕಣಿವೆಚಿತ್ರದುರ್ಗವೇದಾವತಿ ನದಿ
8ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಯೋಜನೆಕನ್ನಂಬಾಡಿಮಂಡ್ಯಕಾವೇರಿ
9ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಮಲ್ಲಾಪುರವಿಜಯನಗರತುಂಗಭದ್ರಾ
10ಹೇಮಾವತಿ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗೋರೂರುಹಾಸನಹೇಮಾವತಿ
11ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿಬೀದರಮಾಂಜ್ರಾನದಿ
12ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಣೆಕಟ್ಟುಆಲಮಟ್ಟಿವಿಜಯಪುರಕೃಷ್ಣಾ
13ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆಮನವಳ್ಳಿಬೆಳಗಾವಿಮಲಪ್ರಭಾ
14ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಅಬ್ಬಗುಳಿಪುರಚಾಮರಾಜನಗರಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ
15ಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ಯೋಜನೆಹೇರೂರುಕಲಬುರ್ಗಿಬೆಣ್ಣೆತೊರೆ ನದಿ
16ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಣೆಕಟ್ಟುನಾರಾಯಣಪುರಯಾದಗಿರಿಕೃಷ್ಣಾ
17ನವಿಲುತೀರ್ಥಸವದತ್ತಿಬೆಳಗಾವಿಮಲಪ್ರಭಾ
18ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿತರೀಕೆರೆಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಭದ್ರಾ
19ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿಸಾಗರಶಿವಮೊಗ್ಗಶರಾವತಿ
20ಸೂಪಾ ಆಣೆಕಟ್ಟುಜೊಯ್ಡಾಉತ್ತರಕನ್ನಡಕಾಳಿನದಿ
21ಮಾರಕನಹಳ್ಳಿಕುಣಿಗಲ್ತುಮಕೂರುಶಿಂಷಾ
22ಗಂಡೋರಿನಾಲಾಕಲಬುರ್ಗಿಕಲಬುರ್ಗಿಗಂಡೋರಿನಾಲ
23ವಾರಾಹಿಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಉಡುಪಿವಾರಾಹಿ
24ಯಗಚಿ ಆಣೆಕಟ್ಟುಯಗಚಿಹಾಸನಯಗಚಿ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಾರ್ಯಗಳು 

Related Posts

Leave a comment

3 Comments