Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ, Children’s day Prabandha in Kannada, makkala dinacharane bagge prabandha in kannada, children’s day essay in kannada

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ:

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಜ್ಞಾನವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನವನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಿನ, ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ:

1964 ರ ಮೊದಲು ಭಾರತವು ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು (ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.) ಆದಾಗ್ಯೂ, 1964 ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 14 ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ ದಿವಾಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ:

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಚಾಚಾ ನೆಹರೂ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಪರ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಂತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಪು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂದರೆ ಪಂ. ನೆಹರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ.. ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಂ.ನೆಹರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು 1959 ರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂ.ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೇ 27, 1964 ರಂದು ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ:

1954 ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತಿ, ಬಣ್ಣ, ಲಿಂಗ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ, ಔಷಧ, ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಕ್ಕು.

ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ:

  • ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಗಣನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
  • ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

1964ರಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 14ನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ದಿನದಂದು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

1964ರಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 14ನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ದಿನದಂದು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

FAQ

ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪೂರೈಸುವುದು, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು?

1889 ರ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರಬಂಧ

ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

Related Posts

Leave a comment