Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, parisara samrakshana vidyarthigala patra prabandha in kannada essay on parisara samrakshana in kannada

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ

parisara samrakshana vidyarthigala patra prabandha

ಈ ಲೇಖನಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು “ಪ್ರಕೃತಿ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಜಲಮೂಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ:

ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಸರವು ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಯು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಿನಾಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಸವಕಳಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಜನರು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವನತಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ:

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಿವೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವು ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಕಾಡುಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಸಾಗರಗಳು, ಜಲಮೂಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳು:

ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ:

ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಸದಸ್ಯರು. ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಗಳು ಪೋಷಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ – ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೂರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ:

ಕಡಲತೀರಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳು, ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ​​ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಸವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕದಿರುವುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೀರು ಉಳಿತಾಯ:

ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೀರು ಪೋಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:

ಪರಿಸರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ಜನರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಕೃತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ಒಡೆದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳು:

ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ:

ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಇಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ:

ಪರಿಸರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ:

ವಾಹನಗಳು ಇಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಷ್ಕಾಸವು ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು:

ನೀರು, ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಭೂಗತ ನೀರು, ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಬತ್ತಿದರೆ ಪರಿಸರವೂ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಪರಿಸರವು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡಬಾರದು. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು.

FAQ

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪರಿಸರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು?

ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅರಣ್ಯಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಯಾರು?

 ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನವಂಬರ್ 26 ರಂದು.

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ಪಾತ್ರ

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

Related Posts

Leave a comment