Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.


ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಪ್ರಬಂಧ | National Emblem Essay in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಪ್ರಬಂಧ, Rashtra Lanchana Prabandha in Kannada, Rashtra Lanchana information in Kannada, National Emblem Essay in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ಅಶೋಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 24, 1950 ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಶೋಕನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಸಾರನಾಥದ ಸಿಂಹಸ್ತಂಭದಿಂದ ಅಶೋಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ’ವು ಸಾರಾನಾಥದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕನ ಸಿಂಹ ರಾಜಧಾನಿಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಸಾರನಾಥವು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಾಣಸಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಹದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

1950 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಕ್ರವು ಅಬ್ಯಾಕಸ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲೋಟದ ಕುದುರೆ ಇದೆ. ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರಗಳ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳು. ಅಬ್ಯಾಕಸ್‌ನ ಕೆಳಗಿರುವ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ಕಮಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯಾಕಸ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ (“ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಗಳು”) ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಹಿಂದೂ ವೇದಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಗವಾದ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವರ ಮುಖಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಬೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  • ಆನೆ – ಆನೆಯು ಬುದ್ಧನ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಾಯಿಯು ಬಿಳಿ ಆನೆಯು ತನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು.
  • ಬುಲ್ – ಬುಲ್ ಬುದ್ಧನ ಚಿಹ್ನೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
  • ಕುದುರೆ – ಕುದುರೆಯು ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಟ ಕುದುರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
  • ಸಿಂಹ – ಸಿಂಹವು ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಶದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ಅದರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಭಾರತೀಯರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಕಾಯಿದೆ, 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಾರನಾಥ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

FAQ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು?

ಜನವರಿ 24, 1950 ರಂದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

100+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

Related Posts

Leave a comment

close