ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | The Role of Youth in Nation Building Essay in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ, Rashtra Nirmanadalli Yuvakara Patra Prabandha in Kannada, The Role of Youth in Nation Building Essay in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಯುವಕರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟು. ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಅದರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು. ಯುವಕರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಯುವಕರು ಸಮಾಜದ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಈ ಹಂತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಯಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುವಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಯುವಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ.ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಧರೂ ಯುವಕರೇ.ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.

ಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು.ಇಂದು ಅಮೇರಿಕಾ,ಜಪಾನ್,ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಯುವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿವೆ.ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಯುವಕರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ.ಯುವಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ..ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ನಿಯಮಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಯುವ ಶಕ್ತಿ

ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಯುವಜನರ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮಗು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವಾಗಿದೆ.

ಯುವಕರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭರವಸೆ

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸ್ವತಃ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 20-30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವಕರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

 • ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬುವುದು.
 • ಅವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವುದು.
 • ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
 • ಯುವಕರು ತ್ವರಿತ ಕಲಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ.
 • ಯುವಕರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ಕಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಕೆಡುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 • ಯುವಕರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ

 • ಯುವ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ, ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ಯುವಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿವಿಧ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತ ಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ಯುವಕರು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
 • ಯುವಕರು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ, ಗೊಂದಲಮಯ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
 • ಯುವಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಕಲು ಹೊಸ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಯುವಕರ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದೇಶದ ಯುವಜನರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 • ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಪೋಷಕರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಓದುವುದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವಕರು, ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ; ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
 • ಅನೇಕ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಯುವಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.
  ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯು ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

100+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಸ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ 

Leave a Comment