Samanarthaka Pada in Kannada | ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

Samanarthaka Pada in Kannada, ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, synonyms words list in Kannada, samanarthaka pada information in Kannada

Samanarthaka Pada in Kannada

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು list

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ೧೦೦ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇದರ ಅನುಕೂವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಳ್ಳಿ.

ಎರಡು ಪದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದರೆ , ಅವು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ.

ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನೀವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

100+ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

೧.ಚಾಚಿ – ನೀಡಿ, ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡಿ.

೨. ಆತಂಕ – ಭಯ, ತಳಮಳ.

೩.ಕಂಟಕ – ಕೇಡು, ವಿಪತ್ತು

೪. ಜಗಳ – ಕಲಹ

೫. ಜಂಬ – ಗರ್ವ, ಒಣ ಆಡಂಬರ

೬. ನೇಗಿಲು – ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವ ಸಾಧನ

೭. ರೈತ – ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವವನು,

೮. ವಿಭೂತಿ – ಭಸ್ಮ, ಬೂದಿ

೯. ಹಿಕ್ಕೆ – ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮಲ

೧೦. ಹರಿ- ಚಲಿಸು

೧೧. ಸೂರ್ಯ- ರವಿ, ದಿನಕರ

೧೨. ದೀಪ- ಹಣತೆ, ದೀವಿಗೆ

೧೩. ರಮಣ- ಪ್ರಿಯಕರ, ಗಂಡ

೧೪. ಗೃಹ- ಮನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ

೧೫. ನಂಜು- ವಿಷ, ಗರಳ

೧೬. ಕುಂದು- ಕುಗ್ಗು, ಇಂಗು

೧೭. ವಲ್ಲಭೆ- ಕಾಂತೆ, ಹೆಂಡತಿ

೧೮. ಕಾಲ- ಹೊತ್ತು, ಸಮಯ

೧೯. ಖತಿ- ಕೋಪ, ದೋಷ

೨೦. ಮೊರೆ- ಅಶ್ರಯಿಸು, ಬೇಡು

೨೧. ಕುನ್ನಿ- ನಾಯಿ, ಶ್ವಾನ

೨೧. ದೇಹ- ಶರೀರ, ಕಾಯ

೨೨. ಸರ್ಪ- ಹಾವು, ಉರಗ

೨೩. ಅಟ್ಟ- ಮಹಡಿ

೨೪. ಚಿತ್ತ- ಬಗೆ, ಮನಸ್ಸು

೨೫. ಮಿಂದು- ಸ್ನಾನಮಾಡಿ

೨೬. ಕರ್ಮ- ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ

೨೮. ಸಮುದ್ರ- ಅಂಬುದಿ, ಜುಲದಿ

೨೯. ತಾಳ್ಮೆ- ಸಹನೆ, ತಾಳು

೩೦. ಕರ್ತವ್ಯ- ಹೊಣೆ, ಜವಬ್ದಾರಿ

೩೧. ನೆರವು- ಸಹಾಯ , ಬೆಂಬಲ , ಆಧಾರ

೩೨. ಸಲಹು- ಕಾಪಾಡು , ರಕ್ಷಿಸು

೩೩. ಕೂಯ್ಯ- ಕತ್ತರಿಸು ,

೩೪. ಸೀಳು ಹುಡುಕು – ಶೋಧಿಸು , ಅರಸು

೩೫. ತವಕಿಸು- ಆತುರಪಡು

೩೬. ಹಲ- ನೇಗಿಲು

೩೭. ಮೆಚ್ಚುಗೆ- ಒಪ್ಪಿಗೆ , ಸಂತೋಷ

೩೮. ಇರಿಸು – ಇಡು , ಹೇರು

೩೯. ಕಲುಷಿತ- ಕದಡಿದ , ಮಲಿನ

೪೦. ವಸನ – ಬಟ್ಟಿ

೪೧. ಉಡುಗೆ- ಉಡುಪು

೪೨. ಸ್ಪರ್ದೆ- ಪೈಪೋಟಿ

೪೩. ಒಪ್ಪಂದ- ಸಮ್ಮತಿ , ಒಮ್ಮತ

೪೪. ಅರಿವು – ತಿಳವಳಿಕೆ

೪೫. ಮಾರಕ – ತೊಂದರೆ , ಅಪಾಯ

೪೬. ಮುಖ – ವದನ , ಮೊಗ , ಮೊರೆ

೪೭. ಚಂದ್ರ- ಶಶಿ, ತಿಂಗಳು

೪೮. ಬಾನು- ಆಕಾಶ, ಗಗನ

೪೯. ಧನ- ಹಣ, ದುಡ್ಡು

೫೦. ತೃಷೆ- ಬಾಯಾರಿಕೆ, ದಾಹ

೫೧. ಬಾಲಕ- ಹುಡುಗ

೫೨. ಮಗ- ತನುಜ

೫೩. ಕಣ್ಣು- ನಯನ, ನೇತ್ರ

೫೪. ನಾರಿ- ಮಹಿಳೆ, ಸ್ತ್ರೀ

೫೫. ಗುಡಿ- ದೇವಾಸ್ಥಾನ

೫೬. ಪರಿಮಳ- ಸುವಾಸನೆ, ಕಂಪು

೫೭. ಯುದ – ಕದನ , ರಣ , ಸಮರ ,

೫೮. ರಕ್ತ – ನೆತ್ತರು , ರುಧಿರ

೫೯. ರಾಜ – ದೊರೆ , ನೃಪ , ಭೂಮಿಪ , ಅರಸ

೬೦. ರಾಶಿ – ಗುಂಪು , ಗುಪ್ಪೆ , ಸಮೂಹ

೬೧. ರಿಪೇರಿ- ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ

೬೨. ಸಲಕರಣೆ- ಉಪಕರಣ

೬೩. ದಿನಿಸಿ- ಧಾನ್ಯದವಸ

೬೪. ಬದಿ- ಪಕ್ಕ , ಮಗ್ಗಲು

೬೫. ಸದ್ಯು- ಶಬ್ಯ , ಗದ್ದಲ

೬೬. ಮೇವು – ಆಹಾರ

೬೭. ಅನಿವಾರ್ಯ- ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ

೬೮. ಅಪಾಯ- ಕೇಡು , ಹಾನಿ , ತೊಂದರೆ

೬೯. ತೋಚದೆ – ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಸಮೀಪ ಹತ್ತಿರ

೬೯. ಕಂಡಿ- ರಂಧ್ರ , ತೂತು

೭೦. ನಿತ್ಯ- ಪ್ರತಿದಿನ , ಯಾವಾಗಲೂ

೭೧. ತಾರೆ- ನಕ್ಷತ್ರ , ಚುಕ್ಕೆ

೭೨. ಗರನ- ಆಕಾಶ

೭೩. ಪಟ- ಗಾಳಿಪಟ

೭೪. ಪಚನ – ಅರಗುವಿಕೆ

೭೫. ಅಂಚು – ಪಕ್ಕ, ಮೇಲೆ.

೭೬. ಅಧಿಪತಿ – ಒಡೆಯ, ನಾಯಕ.

೭೭. ಅವಕಾಶ – ಸಂದರ್ಭ, ಎಡೆ.

೭೮. ಆಕ್ರೋಶ – ಗರ್ಜನೆ, ಕೋಪಿಸುವಿಕೆ.

೭೯. ಉಪೇಕ್ಷೆ – ಅಲಕ್ಷ್ಯ, ಕಡೆಗಣಿಸುವಿಕೆ.

೮೦. ಕಾಡು – ಅರಣ್ಯ, ಅಡವ.

೮೧. ಶೋಷಣೆ – ತುಳಿತ, ಹಿಂಸೆ.

೮೨. ಖಾರ – ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಕಟು.

೮೩. ಗಳಿಸು – ಸಂಪಾದಿಸು, ಪಡೆ.

೮೪. ಚರ್ಚೆ – ವಾಗ್ವಾದ, ತರ್ಕ.

೮೬. ತಾಣ – ಸಾನ, ಸ್ಜಳ.

೮೭. ದೂರು – ನಿಂದಿಸು, ಆಪಾದನೆ.

೮೮. ಪುಷ್ಪ- ಹೂ

೮೯. ಭೂಮಿ- ಪೃಥ್ವಿ, ನೆಲ

೯೦. ಜಲ- ನೀರು

೯೧. ಜಗಳ- ಕಲಹ

೯೨. ವಸತಿ- ಮನೆ

೯೩. ಅರಿವು- ತಿಳುವಳಿಕೆ

೯೪. ಅಡವಿ- ಕಾಡು

೯೫. ಮೇವು- ಆಹಾರ

೯೬. ತಾರೆ- ನಕ್ಷತ್ರ, ಚುಕ್ಕಿ

೯೭. ನರ- ಮನುಷ್ಯ

೯೮. ಮಗು- ಕೂಸು, ಕಂದ

೧೦೦. ಶ್ರಮ- ಧಣಿವು

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

1 ರಿಂದ 10 ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸ್ವರಗಳು 

ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ ಪದಗಳು

Leave a Comment