ಅಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್‌ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ No1 ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ & ಇವರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ

ಶಿವಪುತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ‌ Shivaputra Yasharadha Information in Kannada

ಶಿವಪುತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಬಡತನ, ಹಸಿವು, ನೋವುಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶಿವಪುತ್ರ ಅವರ ಯೂಟೂಬ್ ನಿಂದ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಅದಾಯ ಹಾಗೇ ಯೂಟೂಬ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಅವರ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೇ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಯೂಟೂಬ್‌ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಯೂಟೂಬ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಿವಪುತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ … Read more

Dr Bro ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸುತ್ತುವ ಹುಡುಗ ಇವನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಗೋತ್ತಾ? | Dr Bro – Gagan

dr bro youtube earnings in Kannada information

Dr Bro – Gagan ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೂಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ಇವನ ತಿಂಗಳ YouTube ಅದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಡಾ. ಬ್ರೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೂಟೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇ ಅವರು ಫೇಸ್ ಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. Dr Bro ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸುತ್ತುವ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ … Read more