ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Mahavir Jayanti Information in Kannada

ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Mahavir Jayanti Information in Kannada

ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Mahavir Jayanti Information in Kannada, Mahaveer Jeevana Charitre in Kannada, Biography of Mahaveer ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್‌ ಮಹಾವೀರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯು ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ‘ವರ್ಧಮಾನ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹಾವೀರ್ 24 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ‘ತೀರ್ಥಂಕರ’ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು … Read more