ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Childern Trafficking In Kannada

Essay on Childern Trafficking In Kannada

ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ Essay on Childern Trafficking In Kannada Makkala Kalla Saganike Prabandha Childern Trafficking Essay Writing In Kannada Essay on Childern Trafficking In Kannada ಪೀಠಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಕೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಕಾಣೆಯಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವು … Read more