ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ | Arogyave Bhagya Gade Mathu

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ Arogyave Bhagya Gade Mathu

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ, arogyave bhagya gade mathu vistarane in kannada information ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಾಗದೇ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಿತಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮಿತ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಹಾರ … Read more