ಸರ್‌ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay On Sir M Visvesvaraya In Kannada

Essay on Sir M Visvesvaraya In Kannada

ಸರ್‌ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay On Sir M Visvesvaraya In Kannada Visvesvaraya Prabandha Sir M Visvesvaraya Essay Writing In Kannada Essay on Sir M Visvesvaraya In Kannada ಪೀಠಿಕೆ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ.ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ … Read more