ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ | World Family Day Speech in Kannada

ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ | World Family Day Speech in Kannada

ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ, World Family Day Speech in Kannada, world family day bhashan in kannada, vishwa kutumba dina bhashana in kannada ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭಾಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. World Family Day Speech in Kannada ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಮೇ 15 ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು … Read more

World Heart Day Speech in Kannada | ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

World Heart Day Speech in Kannada | ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

World Heart Day Speech in Kannada, ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ, vishwa hrudaya dina bhashana in kannada, vishwa hrudaya dina in kannada World Heart Day Speech in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ…. ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನವು ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಡಲು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ … Read more

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada | ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಭಾಷಣ

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada | ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಭಾಷಣ

Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಭಾಷಣ, hyderabad karnataka vimochana dinacharane bhashana in kannada Hyderabad Karnataka Vimochana Day Speech in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, … Read more

ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ | Deen Dayal Upadhyay Speech in Kannada

ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ | Deen Dayal Upadhyay Speech in Kannada

ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ, Deen Dayal Upadhyaya Speech in Kannada, deen dayal upadhyay bhashana in kannada, deen dayal upadhyay in kannada ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ದೀನ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. Deen Dayal Upadhyay Speech in Kannada ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ… ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 1916 ರಂದು ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ … Read more

ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನದ ಭಾಷಣ | World Peace Day Speech in Kannada

ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನದ ಭಾಷಣ | World Peace Day Speech in Kannada

ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನದ ಭಾಷಣ, World Peace Day Speech in Kannada, vishwa shanti dinada bhashana kannada, world peace day in kannada ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನ ಭಾಷಣ ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. World Peace Day Speech in Kannada ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, … Read more

Kalyana Karnataka Day Speech in Kannada | ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ

Kalyana Karnataka Day Speech in Kannada | ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ

Kalyana Karnataka Day Speech in Kannada, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ, kalyana karnataka dinacharane bhashana in kannada Kalyana Karnataka Day Speech in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ… ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಮೋಚನಾ ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ … Read more

Speech On Environment in Kannada | ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

Speech On Environment in Kannada | ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

Speech On Environment in Kannada, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ, parisarada bagge bhashana in kannada, environment speech in kannada Speech On Environment in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶುಭೋದಯ. ಪರಿಸರವು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು … Read more

National Reading Day Speech in Kannada | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓದುವ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

National Reading Day Speech in Kannada | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓದುವ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

National Reading Day Speech in Kannada, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓದುವ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ, oduva dinada bagge bhashana in kannada, speech about reading day in kannada National Reading Day Speech in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓದುವ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓದುವ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಶುಭೋದಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರೇ. ಇಂದು ‘ಓದುವ ದಿನ’ವಾಗಿ … Read more

Engineers Day Speech in Kannada | ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

Engineers Day Speech in Kannada | ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

Engineers Day Speech in Kannada, ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ, engineers dinada bagge bhashana in kannada, speech on engineers day in kannada Engineers Day Speech in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. … Read more

World Ozone Day Speech in Kannada | ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

World Ozone Day Speech in Kannada | ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

World Ozone Day Speech in Kannada, ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ, vishwa ozone day speech in kannada, vishwa ozone dina bhashana in kannada World Ozone Day Speech in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಗೌರವನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ಪ್ರತಿ … Read more