ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯೋಜನೆ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಪಿಎಚ್‌ಎಚ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ನವವಿವಾಹಿತರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು  ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ .