Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Guru Brahma Guru Vishnu Sloka in Kannada | ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ

Guru Brahma Guru Vishnu Sloka in Kannada, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ, guru brahma guru vishnu sloka information in kannada

Guru Brahma Guru Vishnu Sloka in Kannada

Guru Brahma Guru Vishnu Sloka in Kannada ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ

ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ |
ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಗುರುವೇ ಶಂಕರ. ಗುರುವೇ ನಿಜವಾದ ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಲೇಖಕ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಹಬ್ಬವು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುವಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.

uru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara |
Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha ||

ಗುರುವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶರ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಗುರು,
ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಗುರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.

ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನು ಗುರು.
ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ಗುರುವು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಗುರು ವಿನಾಶಕ ಆ ಮಹಾದೇವ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನದ ನಾಶಕ ಗುರು.

ಗುರುವು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರು.
ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಕತ್ತಲೆಯು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.ಗುರುಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುರುವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಜತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಭಾಷಣ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Related Posts

Leave a comment

close