ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | Education And Skill Development in Kannada

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, Education And Skill Development in Kannada, shikshana mattu kowshalya abiruddi in kannada

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Education And Skill Development in Kannada
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Education And Skill Development in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

Education And Skill Development in Kannada

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಗುವಿನ ರಚನೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ, ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇಂದಿನ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೈಹಿಕ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಮಗ್ರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು?

ಮಗುವಿನ ರಚನೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಿವಿನ, ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ವಯಸ್ಕರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು:

ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಅವರನ್ನು ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಭಯಪಡದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಶಾಲಾ-ಆಧಾರಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಯಮಿತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 • ನಿಯಮಿತ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ:
 • ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ವಿವಿಧ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತರಗತಿಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು, ಸಾವಧಾನತೆಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
 • ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆ.
 • ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
 • ಅವರ ಗುಂಪು, ಸಮುದಾಯ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿ.
 • ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅವರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
 • ಮುಂಬರುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.

ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

Leave a Comment