Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಬಂಧ | Kannada Samskruthi Prabandha in Kannada

ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಬಂಧ, Kannada Samskruthi Essay in Kannada, Kannada Samskruthi Prabandha in Kannada, kannada culture essay

ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಬಂಧ Kannada Samskruthi Prabandha in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಬಹುಭಾಷಾ ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸಮ್ಮೋಹನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗೀತ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹಬ್ಬಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜವಂಶಗಳ ತವರು ಹಂಪಿ ಈಗ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸ್ತಂಭಗಳು, ರಾಜಮನೆತನದ ಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚದುರಿದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಂಪಿ, ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇರಳವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಜಾರ ರಾಮನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಂಪಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಬಹು-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ, ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ… ಕನ್ನಡ… ಕಸ್ತೂರಿ… ಕನ್ನಡ… ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕಾಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ… ಬದುಕಿದು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಗುರಿ ತೋರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಎಂದು ಅಂದು ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ.

ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಪದವು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ‘ ಕನ್ನಡವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ’ ಅದರ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಕನ್ನಡ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರಕಲೆಯು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಒಬ್ಬರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡುವವರೆಗೆ. ಕಾಗದ, ಮರ, ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂಟೆಗಳು, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲ ಕೂದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂತಕಥೆಗಳು, ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಚಿತ್ರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ನೃತ್ಯಗಳು

ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಲಿಖಿತ ಲಿಪಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸುಧಾರಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು ನೃತ್ಯ.

ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಹಬ್ಬಗಳು

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗೂಳಿ ಪಳಗಿಸುವ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಎಮ್ಮೆ ಓಟದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಎಮ್ಮೆ ಓಟ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಿವನ ಅವತಾರವಾದ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೋಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರವು ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡಿಗ ಊಟ (ಊಟ) ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ತುಪ್ಪ, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೇಲೋಗರ-ಆಧಾರಿತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ನಗರವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯವು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ನಮ್ಮ ನಾಡು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕನ್ನಡಿಗನದಾಗಲಿ.

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

100+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Related Posts

Leave a comment