ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ । Mahila Shikshana Essay in Kannada

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, Mahila Shikshana Prabandha in Kannada, Mahila Shikshana Essay in Kannada women education prabandha

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

Mahila Shikshana Essay in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಾಗಲಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದಿನ ಯುಗವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹರಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಹಿಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಲ್ಲಳು.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ:

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವಿದ್ದಂತೆ . ಭಾರತವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಂತರದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಾರದು. ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ದೇಶವು ಅಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಳಪೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬಹುದು.

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಗುಣ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಗುಲಾಮ ಮತ್ತು ಅಧೀನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳು ಪುರುಷನಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರಳು. ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಮಾಜ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ (ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತ) ಕೋಪವನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇಬ್ಬರೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣವು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇಶದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪುರುಷನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು.

ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:

 • ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅವಳ ನವಜಾತ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ.
 • ವಿದ್ಯಾವಂತ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯು ನೀಡಿದ ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ, ವಿವೇಚನೆ, ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.ಅವರೊಳಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ.
 • ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 • ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಮನೆಯ ಪುರುಷನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಮನೆಯ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
 • ಗಂಡನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
 • ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ:

 • ಓದುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸೈಕಲ್‌ಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರದು.
 • ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಸ್ಸುಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಾರತದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 73% ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 45 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳು:

 • ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ.
 • ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 70% ರಷ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ . ಅಂತಹ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ಉದ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಲು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ; ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ.
 • ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದೇ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯು ಅವರ ಪುರುಷ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಡ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ , ಮಾಂಸದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

100+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಪ್ರಬಂಧ

FAQ

ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

ಕೇರಳ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಸಾವಿತೀರಾವ್ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8.

Leave a Comment